Gói dịch vụ bảo hành vàng mang lại an tâm nhiều hơn - HUCA

Bảo hành vàng

Quý khách nên tham gia Gói bảo hành vàng để nhận được sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng Smartphone. Bản thân là các sản phẩm điện tử, việc chắn chắn 100% không có rủi ro là điều không thể, khi có sự cố về nguồn, màn hình, cảm ứng hay camera thì chi phí để sữa chữa là điều khiến cho nhiều người lo ngại. Một màn hình cảm ứng khi thay thế chi phí gần bằng nửa cây máy đang sử dụng khiến cho nhiều người không muốn sửa chữa mà chấp nhận không dùng đến. 

Tham gia gói Bảo hành vàng - Chi phí ít cho sự an tâm trọn vẹn.

Bảo hành nguồn, màn hình, cảm ứng và camera trong các trường hợp do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian 1 năm với máy mới:

  • Máy <=5 triệu: 400.000 đồng
  • Máy5  <= 10 triệu:  500.000 đồng
  • 10 triệu <= Máy <= 20 triệu:  600.000 đồng

Bảo hành nguồn, màn hình, cảm ứng và camera trong các trường hợp do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian 6 tháng với máy cũ, likenew, 99%:

  • Máy <=5 triệu: 300.000 đồng
  • Máy từ 5 <= 10 triệu :  400.000 đồng
  • 10 triệu <= Máy <= 20 triệu :  500.000 đồng

THAM GIA GÓI BẢO HÀNH VÀNG LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN KHÔN NGOAN.

Về đầu trang