Chơi Chém Trái Cây trên LG G3 bằng dao


13:33 Ngày 18/10/15

Thử độ bền màn hình LG G3 bằng dao gọt trái cây ....thật bất ngờ khi thử với trò "Fruit Ninja" thì em nó vẫn "chém" ngọt xớt