Hình thức liên lạc từ xa xưa đến nay đã biến đổi ra sao ?


10:17 Ngày 19/11/15

Hiện nay chúng ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng smartphone, gửi mail để liên lạc từ xa cho tới gần thậm chí sử dụng các thiết bị tối tân để liên lạc ngoài không gian. Ra tới vũ trụ thì có lẽ hơi xa chúng ta hãy nói trong "một vòng trái đất" thôi thì từ xưa tới nay cách thức liên lạc của con người đã thay đổi như thế nào hay xem qua bộ ảnh dưới của tác giả Giang Mình Nguyệt.