Hướng dẫn sử dụng điện thoại để điều khiển youtube trên máy tính


14:25 Ngày 13/11/15
Hướng dẫn sử dụng điện thoại để điều khiển youtube trên máy tính

Một vài người không biết là YouTube trên máy tính hoặc laptop có thể điều khiển được từ bất kỳ smartphone nào, mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào vào network cả. Tất cả những gì bạn cần là sử dụng YouTube TV.

2.SỬ DỤNG SMARTPHONE ĐỂ ĐIỀU KHIỂN YOUTUBE TRÊN MÁY TÍNH

  1. Bạn click vào www.youtube.com/tv và chọn tiêu đề Pair Device
  2. Bây giờ click vào ứng dụng 3 chấm ở bên góc bên trái vào đi vào Settings > Pair Device. Vào đó rồi bạn làm theo hướng dẫn để kết nối thiết bị của bạn theo một trong 2 cách.
  3. Nếu smartphone và PC của bạn cùng network, bạn mở ứng dụng YouTube trên smartphone và ấn icon cast.
  4. Nếu bạn không làm, hoặc bạn không thấy ứng dụng cast, click vào 3 chấm ngang ở bên góc phải bên dưới ứng dụng YouTube trên smartphone và chọn Settings > Connected TVs > Add a TV.
    3.SỬ DỤNG SMARTPHONE ĐỂ ĐIỀU KHIỂN YOUTUBE TRÊN MÁY TÍNH
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của PC và smartphone.
  6. Ở màn hình kế tiếp, bạn ấn code pairing bạn thấy trên màn hình PC và sau đó ấn nút Add trên smartphone. Vài phút sau bạn sẽ thấy thông báo là thiết bị của bạn đã được kết nối.
  7. Thế thôi. Là bây giờ bạn có thể xem YouTube trên máy trong khi đó thêm được nhiều video để chơi được vào smartphone và điều khiển được từ smarphone luôn.