Kiểu này làm sao mà đi toilet nổi


14:14 Ngày 05/11/15Màn ảo thuật kinh điển trên iPad...Cảm Nhận Khách Hàng Mua Sony Z2 QT...Điện Thoại Xách Tay Từ Hàn Quốc Hay Từ T...Thánh đặt Mật khẩu iPhone dài nhất thế g...

Đây là 1 đoạn video quảng cáo độ hiển thị "y như thật" của màn hình IPS của LG.

 

 

TAGS:HUCA